Stone Mountain engagement photos | Yellow Daisy Festival | Atlanta Georgia Photographer_0026

September 25, 2015

rock granite stone mountain