Stone Mountain engagement photos | Yellow Daisy Festival | Atlanta Georgia Photographer_0038

September 25, 2015

atlanta athens engagement